Prihláška – tábory 2020

  INFORMÁCIE O DIEŤATI
Odporúčame objednať podľa výšky dieťaťa vždy o číslo väčšie. Tričko je v cene tábora.

  INFORMÁCIE O RODIČOCH / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH