Detská prípravka

S pohybom treba začať už od najmenších, čo si v Big Street Project uvedomujeme, a preto sme vytvorili skupinu 5-8 ročných, ktorí potrebujú zvýšenú pozornosť trénera a precíznejší prístup. Aj z toho dôvodu sme počet cvičencov zredukovali na 8.

Výučba prebieha hlavne hravou formou, kde máme snahu deťom odovzdať hlavne pestrý repertoár pohybu, aby si neskôr mohli zvoliť šport alebo inú aktivitu, ktorej sa budú chcieť venovať. Tak ako u dospelých, ktorí začínajú nanovo, aj u malých detí budujeme najmä vedomie a pozornosť voči svojmu telu a pohybu celkovo, aj keď nástroje a metódy, ktoré používame, sú rozdielne. Prostriedky sú najmä hry zamerané na koordinačné schopnosti, logiku a tímovú spoluprácu. Učíme deti hádzať, chytať, bežať rôznymi spôsobmi, skákať, liezť, plaziť sa, kotúľať, rúčkovať a zoznamujeme ich s rôznymi lokomóciami, ktoré v tomto období slúžia na rozvoj sily a obratnosti.
Tento tréning je dobrým štartom aj pre tých, ktorí by chceli neskôr navštevovať tréningy Parkouru.

Dôležité info

Vek: 5 – 8 rokov
Dĺžka tréningu: 60 minút
Kapacita: 8 detí
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko,
flaša s vodou

Rozvrh počas školského roka

pondelok 16:45 - 17:45
utorok 16:45 - 17:45
streda 16:45 - 17:45
štvrtok 16:45 - 17:45
piatok 16:45 - 17:45

Ak máte záujem chodiť na tréningy detskej prípravky, môžete sa zapísať do čakacej listiny TU. Dostupnosť termínov, ktoré si vo formulári vyberiete Vám potvrdíme v spätnej emailovej správe.