Všeobecná športová gymnastika

Venujeme sa rozvoju pohybovej všestrannosti, ale aj technickej a estetickej forme gymnastických cvičení a cvičebných tvarov, či už s náčiním alebo s vlastným telom cez začiatočnícke nácviky až po akrobatické nadveznosti a gymnastické zostavy.

Tréning je nastavený primerane na nadobudnutie fyzickej kapacity, aby bol cvičenec pripravený vykonávať svoj šport alebo pohybovú disciplínu s ľahkosťou.

Dôležité info

Vek: od 8 rokov
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tepláky alebo legíny, tričko
flaša s vodou

Rozvrh počas školského roka

utorok 17:45 - 19:00
streda 19:00 - 20:15
piatok 14:15 - 15:3015:30 - 16:45

Ak máte záujem chodiť na tréningy všeobecnej gymnastiky, môžete sa zapísať do čakacej listiny TU. Dostupnosť termínov, ktoré si vo formulári vyberiete Vám potvrdíme v spätnej emailovej správe.