Všeobecná športová gymnastika

Tréningy sú zamerané na rozvoj pohybovej všestrannosti, ale aj technickú a estetickú formu gymnastických cvičení a cvičebných tvarov (premety, saltá, stojky, kotúle,…), či už s náčiním alebo s vlastným telom. Prejdeme postupne od začiatočníckych nácvikov cez akrobatické nadväznosti až po gymnastické zostavy.

Naše vybavenie je konštruované tak, aby bolo minimalizované riziko akéhokoľvek poranenia.

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 8 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tepláky alebo legíny, tričko, flaša s vodou

Ι ČO SA NAUČÍŠ:

  • zlepšíš si kondíciu a silu
  • nacvičíš si technickú i estetickú formu gymnastických cvičení
  • naučíš či vyformuješ svoje saltá, premety, kotúle, či stojky
  • zlepšíš si mobilitu a flexibilitu
  • posilníš hornú aj dolnú časť tela dynamickým i statickým spôsobom

Kapacita tréningových jednotiek je plná. Momentálne je možné prihlásiť sa len na čakaciu listinu. V prípade uvoľnenia termínu Vás budeme postupne kontaktovať.

Ι ROZVRH TRÉNINGOV NA ŠK. ROK 2020/21

14:15-15:30 15:30-16:45 16:45-17:45 17:45-19:00 19:00-20:15 20:15-21:30
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
11:00-12:15 12:15-13:30
SOBOTA
GYMNASTIKA ZAČIATOČNÍCI
GYMNASTIKA POKROČILÍ

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov.

Cenník členského je platný od 20.8.2020 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20%
z členského poplatku.