Capoeira


Afro-brazílske bojové umenie, ktoré kombinuje rýchle (nielen) rotačné kopy, silové prvky v stojke na rukách, či mostíku, akrobaciu vo vzduchu a mnohé ďalšie. Bojovník v ňom nájde účinné techniky, umelec tanečný aspekt a radosť z pohybu a akrobati slobodu svojho individuálneho vyjadrenia.

Pokročilým technikám vždy predchádzajú ich bezpečnejšie variácie a prechod ku nim je podmienený pripravenosťou atléta.

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 9 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tepláky, tričko, flaša s vodou. Cvičí sa na boso

Ι ČO SA NAUČÍŠ:

  • bojové techniky (kopy, úhyby, údery, zhadzovačky)
  • akrobacia pri zemi (mostík, stoj na lakti, stoj na hlave, pretočenia)
  • akrobacia na rukách (variácie mlynského kola, stojky, premety)
  • akrobacia vo vzduchu (aerial, salto, tornado kick, raiz)
  • rozvoj mobility (pasívne, pod záťažou, aj dynamicky)
  • silový rozvoj (najmä) nôh, jadra, chrbta a rúk
  • hudobná zložka (hra na hudobné nástroje, spev, rytmus)
  • niekoľko portugalských slov a náhľad do brazílskej kultúry

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι ROZVRH TRÉNINGOV NA ŠK. ROK 2022/23

14:00-15:15 15:15-16:30 16:30-17:45 17:45-19:00 19:00-20:15
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
CAPOEIRA / WORKOUT

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

Cenník členského je platný od 4.9.2023 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20% z členského poplatku.

Ročný členský poplatok vo výške 40,00€. Príspevok do občianskeho združenia slúžiaci na realizáciu konkrétneho cieľa, ktorý si na začiatku každého školského roka stanovíme. Jednať sa bude o strategické ciele vyžadujúce väčšiu finančnú čiastku naraz, z ktorej budeme môcť dobudovať ďalšie prekážky v telocvični, po dlhej dobe zriadiť vlastné šatne či sociálne zariadenie, investovať do vzhľadu budovy, jej okolia a mnoho iných aktivít vyžadujúcich si väčší obnos peňazí.

Ročný členský poplatok je platný 12 mesiacov, po jeho uhradení obdrží každý člen v systéme PAYSY digitálnu členskú kartu, s ktorou sa bude môcť preukázať pri vybraných akciách, na ktoré sa členská karta bude dať použiť. Bez úhrady ročného členského poplatku nie je možné začať v školskom roku 2023/2024 trénovať.