Parkour & freerunning – začiatočníci

Parkour, ako každý iný šport, vyžaduje nie len fyzickú, ale aj psychickú zdatnosť. Skupina začiatočníkov je zameraná nie len na správne pohybové návyky a zlepšenie uvedomelého ovládania tela cvičenca, ale aj na rozvoj jeho psychických schopností, aby mladí atléti vedeli svoje schopnosti odhadnúť a, ak sú na to pripravení, bezpečne posúvať svoje limity.

Naše vybavenie je konštruované tak, aby bolo minimalizované riziko akéhokoľvek poranenia.

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 8 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko, flaša s vodou

Ι ČO SA NAUČÍŠ:

  • základná skoková príprava
  • posilňovanie dolných a horných končatín statickou aj dynamickou formou
  • posilňovanie vnútorných aj vonkajších brušných i chrbtových svalov
  • preskoky (kong, speed, lazy, step vault,…)
  • základné pohybové zručnosti (beh, lez, šplh, kotúl, preval,…)
  • základné gymnastické cvičebné tvary (kotúľ, stojka na hlave a na rukách, premet, salto vpred aj vzad,…)

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

Cenník členského je platný od 4.9.2023 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20% z členského poplatku.

Ročný členský poplatok vo výške 40,00€Príspevok do občianskeho združenia slúžiaci na realizáciu konkrétneho cieľa, ktorý si na začiatku každého školského roka stanovíme. Jednať sa bude o strategické ciele vyžadujúce väčšiu finančnú čiastku naraz, z ktorej budeme môcť dobudovať ďalšie prekážky v telocvični, po dlhej dobe zriadiť vlastné šatne či sociálne zariadenie, investovať do vzhľadu budovy, jej okolia a mnoho iných aktivít vyžadujúcich si väčší obnos peňazí.

Ročný členský poplatok je platný 12 mesiacov, po jeho uhradení obdrží každý člen v systéme PAYSY digitálnu členskú kartu, s ktorou sa bude môcť preukázať pri vybraných akciách, na ktoré sa členská karta bude dať použiť. Bez úhrady ročného členského poplatku nie je možné začať v školskom roku 2023/2024 trénovať.