Parkour & freerunning – začiatočníci

Parkour, ako každý iný šport, vyžaduje nie len fyzickú, ale aj psychickú zdatnosť. Skupina začiatočníkov je zameraná nie len na správne pohybové návyky a zlepšenie uvedomelého ovládania tela cvičenca, ale aj na rozvoj jeho psychických schopností, aby mladí atléti vedeli svoje schopnosti odhadnúť a, ak sú na to pripravení, bezpečne posúvať svoje limity.

Naše vybavenie je konštruované tak, aby bolo minimalizované riziko akéhokoľvek poranenia.

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 8 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko, flaša s vodou

Ι ČO SA NAUČÍŠ:

  • základná skoková príprava
  • posilňovanie dolných a horných končatín statickou aj dynamickou formou
  • posilňovanie vnútorných aj vonkajších brušných i chrbtových svalov
  • preskoky (kong, speed, lazy, step vault,…)
  • základné pohybové zručnosti (beh, lez, šplh, kotúl, preval,…)
  • základné gymnastické cvičebné tvary (kotúľ, stojka na hlave a na rukách, premet, salto vpred aj vzad,…)

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι ROZVRH TRÉNINGOV NA ŠK. ROK 2021/22

14:00-15:15 15:15-16:30 16:30-17:45 17:45-19:00 19:00-20:15
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
ZAČIATOČNÍCI MALÍ
ZAČIATOČNÍCI VEĽKÍ

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

Cenník členského je platný od 20.8.2021 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20%
z členského poplatku.