Detská prípravka

S pohybom treba začať už od najmenších, čo si v Big Street Project uvedomujeme, a preto sme vytvorili skupinu 5 - 8 ročných, ktorí potrebujú zvýšenú pozornosť trénera a precíznejší prístup. Tréningy prebiehajú hlavne hravou formou, kde máme snahu deťom odovzdať najmä pestrý repertoár pohybu, aby si neskôr mohli zvoliť šport alebo inú aktivitu, ktorej sa budú chcieť venovať.

Naše vybavenie je konštruované tak, aby bolo minimalizované riziko akéhokoľvek poranenia.

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 5 - 8 rokov
Dĺžka tréningu: 60 minút
Kapacita: 8 detí
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko, flaša s vodou

Ι ČO SA S DEŤMI NAUČÍME:

  • vybudujeme vedomie a pozornosť dieťaťa voči svojmu telu a pohybu celkovo
  • hravou formou zlepšíme koordinačné schopnosti, logiku a tímovú spoluprácu
  • naučíme deti hádzať, chytať, behať rôznymi spôsobmi, skákať, liezť, plaziť sa, kotúľať sa či rúčkovať
  • zoznámime deti s lokomóciami pre rozvoj sily a obratnosti
  • pripravíme na ďalšie tréningy aj malých nádejných parkouristov, aby sa im po dovŕšení potrebného veku pre nástup ku začiatočníkom trénovalo ľahšie

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

Cenník členského je platný od 4.9.2023 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20% z členského poplatku.

Ročný členský poplatok vo výške 40,00€Príspevok do občianskeho združenia slúžiaci na realizáciu konkrétneho cieľa, ktorý si na začiatku každého školského roka stanovíme. Jednať sa bude o strategické ciele vyžadujúce väčšiu finančnú čiastku naraz, z ktorej budeme môcť dobudovať ďalšie prekážky v telocvični, po dlhej dobe zriadiť vlastné šatne či sociálne zariadenie, investovať do vzhľadu budovy, jej okolia a mnoho iných aktivít vyžadujúcich si väčší obnos peňazí.

Ročný členský poplatok je platný 12 mesiacov, po jeho uhradení obdrží každý člen v systéme PAYSY digitálnu členskú kartu, s ktorou sa bude môcť preukázať pri vybraných akciách, na ktoré sa členská karta bude dať použiť. Bez úhrady ročného členského poplatku nie je možné začať v školskom roku 2023/2024 trénovať.