Pohybovka pre dospelých

Určená pre všetky vekové kategórie ľudí, si však pohybovka získala u nás priazeň hlavne dospelákov, keďže tréning nie je priamo zameraný len na výkon alebo estetiku, ale hlavne na dobrý pocit vo vlastnom tele, ktorý prichádza po poriadnom cvičení. Vítaní sú úplní začiatočníci ale aj skúsení športovci, ktorí si chcú obohatiť pohybový repertoár.

Naše vybavenie je konštruované tak, aby bolo minimalizované riziko akéhokoľvek poranenia.

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 15 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 cvičiacich
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko, flaša s vodou

Ι ČO VÁS NAUČÍME:

  • pokúsime sa odstrániť problémy pohybového aparátu spôsobené nadmerným sedením a nedostatočným alebo neprimeraným pohybom
  • zlepšíme kĺbovú mobilitu, silu, rovnováhu, orientáciu v priestore či rytmus
  • posilníme telo s pomocou vlastnej váhy ale aj s náčiním (kettlebell, medicimbal či švihadlo)
  • naučíme alebo zdokonalíme základné pohybové vzory ako beh, drep, šplh, lez a skok
  • rovnako aj gymnastické tvary ako kotúľ, premet, stojka či salto pre odvážnejších
  • zlepšíme flexibilitu pomocou záverečných strečingových cvičení

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

Cenník členského je platný od 4.9.2023 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20% z členského poplatku.

Ročný členský poplatok vo výške 40,00€. Príspevok do občianskeho združenia slúžiaci na realizáciu konkrétneho cieľa, ktorý si na začiatku každého školského roka stanovíme. Jednať sa bude o strategické ciele vyžadujúce väčšiu finančnú čiastku naraz, z ktorej budeme môcť dobudovať ďalšie prekážky v telocvični, po dlhej dobe zriadiť vlastné šatne či sociálne zariadenie, investovať do vzhľadu budovy, jej okolia a mnoho iných aktivít vyžadujúcich si väčší obnos peňazí.

Ročný členský poplatok je platný 12 mesiacov, po jeho uhradení obdrží každý člen v systéme PAYSY digitálnu členskú kartu, s ktorou sa bude môcť preukázať pri vybraných akciách, na ktoré sa členská karta bude dať použiť. Bez úhrady ročného členského poplatku nie je možné začať v školskom roku 2023/2024 trénovať.