Tréningy

Do akých skupín vás môžeme zaradiť?

Parkour & freerunning - začiatočníci

Parkour, ako každý iný šport, vyžaduje nie len fyzickú, ale aj psychickú zdatnosť. Skupina začiatočníkov je rovnako zameraná na správne pohybové návyky a zlepšenie uvedomelého ovládania tela cvičenca ako aj na rozvoj jeho psychických schopností, aby mladí atléti vedeli svoje schopnosti odhadnúť a, ak sú na to pripravení, bezpečne posúvať svoje limity.

 

Parkour & freerunning - pokročilí

Ak už cvičenec dobre ovláda svoje telo a myseľ, je disciplinovaný a chce svoje schopnosti posunúť na vyššiu úroveň, je tu pokročilá skupina. Venujeme sa tu náročnejším cvičebným tvarom, na ktoré je nutné mať dostatočnú silu a obratnosť. Preto sa do pokročilej skupiny nedá priamo prihlásiť, musiš nám ukázať, že si na to pripravený.

 

 

Detská prípravka

S pohybom treba začat už od najmenších, čo si v Big Street Project uvedomujeme, a preto sme vytvorili skupinu 5-8 ročných, ktorí potrebujú zvýšenú pozornosť trénera a precíznejší prístup. Tréningy prebiehajú hlavne hravou formou, kde máme snahu deťom odovzdať najmä pestrý repertoár pohybu, aby si neskôr mohli zvoliť šport alebo inú aktivitu, ktorej sa budú chcieť venovať.

 

 

Všeobecná športová gymnastika

Tréningy sú zamerané na rozvoj pohybovej všestrannosti, ale aj technickú a estetickú formu gymnastických cvičení a cvičebných tvarov (premety, saltá, stojky, kotúle,…), či už s náčiním alebo s vlastným telom. Prejdeme postupne od začiatočníckych nácvikov cez akrobatické nadväznosti až po gymnastické zostavy.

 

 

Pohybovka pre dospelých

Určená pre všetky vekové kategórie ľudí, si však pohybovka získala u nás priazeň hlavne dospelákov, keďže tréning nie je priamo zameraný len na výkon alebo estetiku, ale na ten dobrý pocit vo vlastnom tele, ktorý prichádza po poriadnom cvičení. Vítaní sú úplní začiatočníci ale aj skúsení športovci, ktorí si chcú obohatiť pohybový repertoár.

 

 

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

 

Cenník členského je platný od 4.9.2023 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20% z členského poplatku.

Ročný členský poplatok vo výške 40,00€. Príspevok do občianskeho združenia slúžiaci na realizáciu konkrétneho cieľa, ktorý si na začiatku každého školského roka stanovíme. Jednať sa bude o strategické ciele vyžadujúce väčšiu finančnú čiastku naraz, z ktorej budeme môcť dobudovať ďalšie prekážky v telocvični, po dlhej dobe zriadiť vlastné šatne či sociálne zariadenie, investovať do vzhľadu budovy, jej okolia a mnoho iných aktivít vyžadujúcich si väčší obnos peňazí.

Ročný členský poplatok je platný 12 mesiacov, po jeho uhradení obdrží každý člen v systéme PAYSY digitálnu členskú kartu, s ktorou sa bude môcť preukázať pri vybraných akciách, na ktoré sa členská karta bude dať použiť. Bez úhrady ročného členského poplatku nie je možné začať v školskom roku 2023/2024 trénovať.