Parkour & freerunning začiatočníci

Pohybovú disciplínu parkour asi netreba bližšie špecifikovať. U začiatočníckej skupiny sa sústredíme najmä na to, aby sa naučili vedome a správne ovládať svoje telo, či už ako celok alebo jeho časti. Je dôležitý aj mentálny a psychický tréning, aby mladí atléti konali uvedomele, vedeli svoje schopnosti odhadnúť a posunúť svoj limit ďalej, ak sú na to pripravení. Čiže zvyšujeme fyzickú a mentálnu kapacitu, ktorá zabezpečí plynulý a hlavne bezpečný postup.

Náplňou je základná skoková príprava (pružnosť) a následne preskoky (kong, speed, lazy, step vault...). Taktiež si preveríme, doučíme a naučíme základné pohybové zručnosti ako beh, lez, šplh kotúľ, prevaľ a pod. Navyše je naše vybavenie je konštruované tak, aby sme minimalizovali riziko akéhokoľvek poranenia.

Na postup do pokročilej skupiny musí cvičenec zvládnuť požiadavky na postup k pokročilým. A netreba sa obávať, všetkým týmto cvičebným tvarom a kombináciám sa venujeme na tréningoch. Samozrejme, všetky požiadavky sa rýchlejšie zvládnu, keď budú popri pravidelnom navštevovaní tréningov svedomite nacvičované aj v súkromí.


Dôležité info

Vek: 8 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko
flaša s vodou

Rozvrh počas školského roka

pondelok 15:30 - 16:4517:45 - 19:0019:00 - 20:15
utorok 14:15 - 15:3015:30 - 16:45
streda 14:15 - 15:3015:30 - 16:4517:45 - 19:00
štvrtok 14:15 - 15:3015:30 - 16:4517:45 - 19:00
piatok 17:45 - 19:00
sobota 11:00 - 12:15

Ak máte záujem chodiť na tréningy parkour začiatočníci, môžete sa zapísať do čakacej listiny TU. Dostupnosť termínov, ktoré si vo formulári vyberiete Vám potvrdíme v spätnej emailovej správe.