Prihláška na čakaciu listinu

Prihláška na čakaciu listinu

Akonáhle Vás budeme kontaktovať o uvoľnení termínu, budeme v prvom rade prihliadať na vami zvolené časy. Ak nenapíšete preferovaný čas, bude Vám ponúknutý termín tréningu zvolenej kategórie, ktorý v tom čase bude voľný,