Parkour & freerunning – pokročilí

Ak už cvičenec dobre ovláda svoje telo a myseľ, je disciplinovaný a chce svoje schopnosti posunúť na vyššiu úroveň, je tu pokročilá skupina. Na tréningoch sa venujeme náročnejším cvičebným tvarom, na ktoré je nutné mať dostatočnú silu a obratnosť. Preto sa do pokročilej skupiny nedá priamo prihlásiť, musíš nám ukázať, že si na to pripravený.

Na postup do pokročilej skupiny musí cvičenec zvládnuť požiadavky na postup k pokročilým.

 

Naše vybavenie je konštruované tak, aby bolo minimalizované riziko akéhokoľvek poranenia.

 

Ι DÔLEŽITÉ INFO:

Vek: 8 rokov a viac
Dĺžka tréningu: 75 minút
Kapacita: 12 detí
Oblečenie: tenisky, tepláky, tričko, flaša s vodou

Ι ČO SA NAUČÍŠ:

  • saltá v rôznych smeroch, variáciách a kombináciách
  • obtiažnejšie a komplikovanejšie verzie parkourových preskokov a zručností (kong precision, wallrun, cat leap, laché, underbar,…)
  • budovať silu dolných končatín ako aj stredu tela
  • budovať vytrvalosť a kondíciu
  • zlepšiť flexibilitu, bez ktorej sa mnohé z náročnejších cvičení nezaobídu

V prípade, že typ tréningu, alebo termín, ktorý ste chceli navštevovať nie je voľný, zapíšte sa prosím na čakaciu listinu a o uvoľnení termínov vás budeme informovať.

ČAKACIA LISTINA

Ι CENNÍK

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov a predstavujú mesačnú výšku členského poplatku.

Cenník členského je platný od 4.9.2023 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20% z členského poplatku.

Ročný členský poplatok vo výške 40,00€. Príspevok do občianskeho združenia slúžiaci na realizáciu konkrétneho cieľa, ktorý si na začiatku každého školského roka stanovíme. Jednať sa bude o strategické ciele vyžadujúce väčšiu finančnú čiastku naraz, z ktorej budeme môcť dobudovať ďalšie prekážky v telocvični, po dlhej dobe zriadiť vlastné šatne či sociálne zariadenie, investovať do vzhľadu budovy, jej okolia a mnoho iných aktivít vyžadujúcich si väčší obnos peňazí.

Ročný členský poplatok je platný 12 mesiacov, po jeho uhradení obdrží každý člen v systéme PAYSY digitálnu členskú kartu, s ktorou sa bude môcť preukázať pri vybraných akciách, na ktoré sa členská karta bude dať použiť. Bez úhrady ročného členského poplatku nie je možné začať v školskom roku 2023/2024 trénovať.