2% z dane

Obdobie podávania daňových priznaní klope na dvere a s ním aj možnosť darovať 2% z dane z príjmu. Možnosť finančne podporiť určitý subjekt – či už osobu v núdzi, dobročinnú organizáciu alebo napríklad športový klub, ktorý dokáže finančné prostriedky zužitkovať v prospech svojich členov využíva čoraz viac ľudí z čoho sa, samozrejme, tešíme, pretože k nim patríme tiež.

Od 15. januára 2022 nájdete v centrálnom registri prijímateľov 2% z dane všetkých uchádzačov, ktorí sú oprávnení prijímať finančné prostriedky na chod svojich združení. Tieto peniaze nám pomáhajú zlepšovať priestor telocvične a skvalitňovať tréningy. Napriek ťažkej situácii, v ktorej sa momentálne všetci nachádzame využívame financie aj na inovácie tréningových plánov, a tak majú vaše 2% z dane priamy dopad aj na vedenie tréningového procesu. My všetci v Big Street Project Vám budeme nesmierne vďační, ak sa aj v tomto roku rozhodnete svoje 2% z dane darovať práve nášmu občianskemu združeniu.

Streetpark 2.0 je domovom pre viac ako 390 pravidelne športujúcich detí. Rok 2023 chceme podobne ako 2022 venovať zlepšeniu priestoru telocvične. Čo nám chýba k tomu, aby sa Streetpark 2.0 stal plnohodnotnou a najväčšou telocvičňou na Slovensku:
 • rozšírenie drevených parkour stien a prekážok v novej časti Streetparku,
 • zriadenie vlastných šatní a sociálneho zariadenia,
 • výstavba balkónu na odpočinok a pohodové čakanie na tréning.

Medzi ďalšie aktivity, ktorým vaše 2% z daní pravidelne pomáhajú sú nami organizované podujatia:

 • Big Street Session, ktorá v tomto roku oslávi svoje 6. narodeniny,
 • regionálne a možno národne súťaže v parkoure a freerunningu,
 • 2 turnusy letného Big Street Campu a 1 turnus letného sústredenia,
 • večerné tréningy spojené s prespávačkou priamo v telocvični.

Ι AKO POSTUPOVAŤ PRI DAROVANÍ 2%?

 1. Do 15.02.2022 máte možnosť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku
  2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne
  3€.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si Big Street Project zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023
 5. Vyplňte VYHLÁSENIE spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste vášho bydliska.
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do 30. apríla 2023.

Ι ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Názov: Big street project (veľký projekt ulice)
Právna forma: občianske združenie
IČO: 50614011
Sídlo: Jesenského 10, 903 01 Senec

Ďakujeme v mene celého BSP tímu a všetkých našich členov! 🙂