Tréningy od 2.11.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu prebiehajú tréningy v Streetparku v obmedzenom režime do 6 osôb, t.j. 5 atlétov a tréner. Všetci členovia, ktorí v mailovej komunikácii prejavili záujem o takýto druh tréningov boli zaradení do novovytvoreného rozvrhu, ktorý nájdu nižšie i v e-mailovej komunikácií.

Každý člen zaradený do obmedzeného tréningového procesu má k dispozícii jeden tréning týždenne z nižšie uvedeného rozvrhu, konktrétny deň a čas je uvedený v e-maile.

Mesačné členské pre každého aktívne trénujúceho člena je 33€ (1 tréning do týždňa) pričom súrodenecká zľava 20% ostáva v platnosti.

Ι AKÝ JE POSTUP PRI TRÉNINGOCH 5+1?

  • Každý trénuje podľa rozvrhu zaslanom v prílohe, prosím pozorne si skontrolujte váš tréningový čas
  • Pred vstupom do telocvične je potrebné preukázať sa negatívnym COVID-19 testom nie starším ako z 29.10.2020 (jednať sa môže o AG test, rovnako aj PCR test). Deti do 10 rokov spadajú pod výnimku, a preto od nich nebudeme negatívny test vyžadovať. Nahliadnutie do výsledku testu je v súlade s uznesením vlády SR a pre vstup do telocvične povinné.
  • Členovia prichádzajú 10 minút pred začiatkom tréningu a čakajú pred vchodom až kým ich tréner alebo iná poverená osoba nevpustí do priestorov telocvične
  • Po vstupe do telocvične je potrebná dezinfekcia rúk
  • Členovia si rúško odkladajú bezprostredne pred začatím tréningu, počas prípravy ho majú nasadené správne tak, aby prekrývalo horné dýchacie cesty. Počas trvania tréningu nie je rúško povinné, ale dobrovoľné
  • Po skončení tréningu členovia v čo najkratšom možnom čase opustia priestory telocvične a až po ich odchode vpúšťa tréner alebo poverená osoba druhú skupinu
  • Každý člen je povinný mať pri sebe vlastný pitný režim, je zakázané využívať sociálne zariadenie a odporúča sa prísť na tréning už ustrojený do tréningového úboru
  • Po každom tréningu sa všetky dopadové plochy dezinfikujú

Ι ROZVRH TRÉNINGOV OD 2.11.2020

13:15-14:15 14:15-15:15 15:15-16:15 16:15-17:15 17:15-18:15 18:15-19:15 19:15-20:15 20:15-21:15
PON
UT
STR
ŠTV
PIA
10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
SO
GYMNASTIKA ZAČIATOČNÍCI
GYMNASTIKA POKROČILÍ
POHYBOVKA
POKROČILÍ MALÍ
POKROČILÍ VEĽKÍ
PRÍPRAVKA
ZAČIATOČNÍCI

Tréningy budú prebiehať touto formou, kým nebude podľa nariadenia vlády SR nutné ju zmeniť. V taktom prípade budú všetci informovaní e-mailom.