Ako darovať 2% z dane

Obdobie podávania daňových priznaní klope na dvere a s ním aj možnosť darovať 2% z dane z príjmu. Možnosť finančne podporiť určitý subjekt – či už osobu v núdzi, dobročinnú organizáciu alebo napríklad športový klub, ktorý dokáže finančné prostriedky zúžitkovať v prospech svojich členov využíva čoraz viac ľudí z čoho sa samozrejme tešíme, pretože k nim patríme tiež.

Od 15.januára 2020 nájdete v centrálnom registri prijímateľov 2% z dane všetkých uchádzačov, ktorí sú oprávnení prijímať finančné prostriedky na chod svojich združení a napĺňanie aktivít. My všetci v Big Street Project Vám budeme nesmierne vďační, ak sa aj v tomto roku rozhodnete svoje 2% z dane darovať práve nášmu občianskemu združeniu.

Plány na rok 2020 máme veľké! Patrí medzi ne napríklad:

 • vybudovanie vlastných šatní a sociálneho zariadenia,
 • rozšírenie drevených parkour stien a prekážok,
 • dokúpenie nového gymnastického náčinia,
 • organizácia ďalšieho ročníka Big Street Session,
 • 2 turnusy letného Big Street Campu.

Ako pri darovaní 2% postupovať?

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku
  2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne
  3€.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si Big Street Project zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2020
 5. Vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať. Tlačivo na poukázanie 2% z dane z príjmu je od 3.2.2020 dostupné aj v printovej podobe v Streetparku, neváhajte si ho preto od trénerov vypýtať ?
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste vášho bydliska.
 7. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ste povinný podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením od zamestnávateľa ste povinný podať do 30. septembra 2020*.

*zdroj: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.04.15_FaQ_Korona_DzP.pdf

** V prípade, že sa Vám nepodarí tlačivá zaniesť na príslušný daňový úrad, môžte nám ich nechať v telocvični a my ich na úrad doručíme za Vás.

Názov: Big street project (veľký projekt ulice)
Právna forma: občianske združenie
IČO: 50614011
Sídlo: Jesenského 10, 903 01 Senec

Ďakujeme v mene celého BSP tímu a všetkých našich členov! 🙂