Cenník

Prvá skúšobná hodina vybraného typu tréningu je ZADARMO

Ceny sú platné pre všetky druhy tréningov.

Cenník členského je platný od 20.8.2020 pre všetky typy tréningov.

V prípade, ak tréningy navštevujú dvaja alebo viacerí členovia rodiny, má každý z nich nárok na zľavu -20%
z členského poplatku.

V prípade absencie je nutné ospravedlniť neúčasť vopred na telefónne číslo +421 918 480 076.