Outdoor tréningy

Ι špecifiká outdoor tréningov

 • Priestor Gardénky je veľký, čo nám aj pri sprísnených hygienických opatreniach umožní odtrénovať skupiny v súlade s platnými nariadeniami.
 • Vďaka rozlohe areálu budeme môcť využívať ďalšie typy cvičení, na ktoré v telocvični nemáme priestor.
 • Do tréningu budú zakomponované aj žinienky, gymnastické pomôcky a prekážky z telocvične.
 • Tréning bude trvať 60 minút.
 • V prípade nepriaznivého počasia (silný dážď, sneženie, neprimerane nízka teplota kombinovaná so silným vetrom) sa tréningy rušia a nahradia ONLINE tréningom. O zrušení tréningu a termíne náhradného ONLINE tréningu vás bude tréner včas informovať.

Ι PODMIENKY OUTDOOR TRÉNINGOV

 • Pred začiatkom tréningu je potrebné preukázať sa negatívnym COVID-19 testom spôsobom, ktorý som uviedol v predchádzajúcom e-maily.
 • Členovia prichádzajú 5 minút pred začiatkom tréningu a čakajú v dostatočnej vzdialenosti od tréningovej plochy až do času kým ich tréner/trénerka alebo iná poverená osoba nevyzve k príchodu.
 • Pred každým tréningom je potrebná dezinfekcia rúk, ktorú členom zabezpečí tréner/trénerka.
 • Počas trvania tréningu sa členovia riadia pokynmi trénera/trénerky, ktorí sú povinní viesť tréning v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami.
 • Po skončení tréningu členovia v čo najkratšom možnom čase opustia tréningové priestory a až po ich odchode dá tréner/trénerka alebo poverená osoba pokyn nasledujúcej skupine, aby pristúpila.
 • Každý člen je povinný mať pri sebe vlastný pitný režim.
 • Každý člen je povinný mať pri sebe rúško alebo inú formu prekrytia horných dýchacích ciest.
 • Po každom tréningu sa dezinfikovateľné plochy dopadu a úchopu dezinfikujú.

Ι trasa z haly na gardénku

Ι KDE ZAPARKOVAŤ

Ι ROZVRH OUTDOOR TRÉNINGOVÝCH SKUPÍN

14:30-15:30 15:30-16:30 16:30-17:30 17:30-18:30 18:30-19:30
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
GYMNASTIKA ZAČIATOČNÍCI
GYMNASTIKA POKROČILÍ
POHYBOVKA
POKROČILÍ MALÍ
POKROČILÍ VEĽKÍ
PRÍPRAVKA
ZAČIATOČNÍCI