Pohyb Hrou

V rámci našich aktivít sa snažíme o rozvoj pohybu od útleho detstva čo znamená, že aj v radoch najmenších. Naše know-how a pohybový program sme na jeseň 2016 preniesli priamo do priestorov materských škôl! Podstata tohto projektu pramení v rozvoji motoriky a základných pohybových zručností u detí vo veku 3-6 rokov. Cieľom projektu Pohyb Hrou je rozvoj nielen fyzických, ale aj mentálnych schopností. Pomáha budovať zdravé sebavedomie, podporuje súťaživosť a prácu v skupine čo prispieva ku komplexnému formovaniu osobnosti. Všetko hravou a atraktívnou formou.

Medzi škôlky, s ktorými sme nadviazali spoluprácu patria FORESTA Kids, SMŠ Detský sen, MŠ Košická a MŠ Boldog.

Ak:
chcete aby sa aj škôlka, ktorú navštevuje vaše dieťa, súrodenec, bratranec, sesternica alebo ktorýkoľvek rodinný známy do nášho programu zapojila, poznáte ďalšie škôlky, ktoré by o náš program mohli prejaviť záujem,

neváhajte nás kontaktovať na tomas@bigstreetproject.sk a šíriť túto novinku vo svojom okolí!