Storno podmienky Big Street Camp

V prípade, že dieťa nenastúpi na tábor z iných ako zdravotných dôvodov:

  • 61 a viac dní pred začatím campu Vám bude vrátených 100% z celkovej zaplatenej sumy
  • 60 – 41 dní pred začatím campu Vám bude vrátených 60% z celkovej zaplatenej sumy
  • 40 – 21 dní pred začatím campu Vám bude vrátených 30% z celkovej zaplatenej sumy
  • 20 dní a menej pred začatím campu Vám nebude čiastka vrátená

V prípade, že dieťa nenastúpi na tábor zo zdravotných dôvodov (choroba, úraz):

  • 14 a viac dní pred začatím campu Vám bude po predložení dokladu od lekára vrátených 100% z celkovej sumy tábora (záloha, doplatok)
  • 13 dní a menej pred začatím campu Vám bude po predložení dokladu od lekára vrátená celková suma tábora po odpočítaní už zaplatených nákladov na Vaše dieťa (strava, vstupné poplatky a pod.).

Ak máte ďalšie otázky neváhajte nás kontaktovať na marko@bigstreetproject.sk