BSP aj v 2019 ďakuje BSK!

Podobne ako po minulé roky, aj v tomto sme koncom januára podali dve žiadosti na Bratislavský samosprávny kraj s cieľom čerpať finančné prostriedky z dotačného programu BRDS. Na výbere správneho predmetu a následnej tvorbe projektov sme si dali obzlášť záležať nakoľko sme vedeli, že každým rokom nielen počet konkurentov, ale aj podmienky výberu finálnych projektov idú hore.

A áno. Podarilo sa nám to aj v tomto roku. A hneď dva krát! 🙂 V prvom prípade – projekte zameranom na kúpu gymnastického koberca rozhodovala odborná porota, ktorá projektu udelila vysoké hodnotenie a odklepla plnú výšku požadovanej dotácie.

V prípade druhom ste o výsledku rozhodli vy, naší milí členovia, priatelia rodina a známi. Vaše hlasy, ktoré ste projektu počas júna dávali a zvyšovali tak naše šance na zisk potrebných prostriedkov na športové podujatie Big Street Session 2019 splnili svoj účel. Do rozpočtu natiekli peniaze, a tak sme mohli usporiadať tohtoročnú Session na oveľa vyššej úrovni.

Keď sa dnes obzriem za prínosom, ktoré oba projekty priniesli (obzvlášť pre členov Big Street Project), som veľmi rád, že máme ako občianske združenie možnosť zapájať sa a v prípade úspechu využívať financie z dotačnej schémy BRDS, ktorú Bratislavský samosprávny kraj zastrešuje.

Peniaze putujú tam kam majú, decká sú šťastné a rodičia spokojní. Veľké množstvo vybavenia, ktorým v telocvični disponujeme by bolo oveľa náročnejšie zabezpečiť nebyť týchto prostriedkov. Takže ĎAKUJEME. A pevne veríme, že takto o rok si poďakujeme znova! 🙂

28/09/2019